REGIOFORUM

ERUROREGION Těšínské Slezsko | Śląsk Cieszyński | Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska | OLZA | Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej

Fórum územní spolupráce Těšínského Slezska / Forum współpracy terytorialnej Śląsk Cieszyński


Navázání spolupráce

Cílem programu je iniciace a rozvoj přeshraničních partnerství mezi obcemi a jejich organizačními jednotkami, nevládními organizacemi a dalšími subjekty působícími na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Vytvořená databáze umožní polským i českým subjektům, kteří se zajímají o tento typ spolupráce, vyhledat možného partnera, se kterým by mohli akce či projekty realizovat.